Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэр

factory (8)
factory (9)
factory (1)
factory (10)
factory (3)
factory (11)
FATORY-TOUR-1
FATORY-TOUR2
factory (6)

Үзэсгэлэн

Canton-Fair

Кантон-үзэсгэлэн

COVERINGS

Хавтас

Italian Stone Exhibition

MARMOMACC

Xiamen Stone Exhibition (1)

Шямэнь чулуун үзэсгэлэн

Xiamen Stone Exhibition (3)

Шямэнь чулуун үзэсгэлэн

Xiamen Stone Exhibition (2)

Шямэнь чулуун үзэсгэлэн

Гэрчилгээ

certificate (1)
certificate (2)
certificate (3)